Disclaimer

Marleen Lubbers paramedische praktijk

• Een coachsessie, training, workshop of cursus zijn niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie.
• Een coachsessie, training, workshop of cursus sluiten geen enkel ander middel uit.
Indien je wilt stoppen met medicijnen of interventie van een andere discipline dan is dat iets tussen jou en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.

• Marleen Lubbers van Marleen LubbersnParamedische praktijk neemt geen verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie.

• Marleen Lubbers van Marleen Lubbers Paramedische praktijk doet geen uitspraken over behandelingen,
medicaties of interventies van andere discipline’s: dat wil zeggen dat Marleen Lubbers geen uitspraken doet buiten de eigen vakgebieden en
heeft niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te  doorkruisen  • Marleen Lubbers stelt geen diagnoses, dit is voorbehouden
aan de behandelend arts of specialist.  • Jij blijft ten alle tijden persoonlijk verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en
voor wat je met de coachsessies, training of systemische opstelling doet.

Behalve voor persoonlijk en niet­commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van  deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige  wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige  manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Marleen Lubbers paramedische praktijk.

Door je aan te melden bij Marleen Lubbers paramedische praktijk ga je volledig akkoord met bovenstaande  voorwaarden.
Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Bosch onder nummer  58903151